föstudagur, mars 2

Bréf frá öryggisnefnd HÍ

Eftirfarandi er bréf sem barst frá öryggisnefnd HÍ sem svar við spurningum Jóhannesar Jenssonar öryggisfulltrúa HÍ.


Jóhannes Jensson Reykjavík, 27. febrúar 2006
VR III

Tryggingamál stúdenta,

Komdu sæll Jóhannes

Öryggisnefnd Háskólans barst bréf frá þér dagsett 19. janúar þar sem leitað er svara við eftirfarandi spurningum varðandi tryggingamál stúdenta.

1. Eru stúdentar við H.Í. almennt slysatryggðir?
2. Ef svo er, hvenær hefst sú trygging og hvenær endar hún (t.d. nær hún til ferðalaga til og frá
skóla?)
3. Eru stúdentar slysatryggðir við rannsóknavinnu úti í "felti"?
4. Ef stúdentar eru slysatryggðir, í hverju felast þær tryggingar?
Undirrituð biðst velvirðinar á því hvað dregist hefur að svara bréfinu, en nauðsynlegt var að leita upplýsinga hjá lögfræðingi starfsmannasviðs Háskólans, svo og hjá Tryggingastofnun.

Eftirfarandi er tekið úr svarbréfi starfsfólks Tryggingastofnunar:

Liður 1. Háskólanemar eru tryggðir þegar þeir sinna verklegu námi.

Liður 2. Tryggingin gildir þegar nemarnir sinna verklegu námi og nær ekki til ferða til og frá skóla eða annarra ferða.

Liður 3. Háskólanemar eru tryggðir þegar þeir sinna verklegu námi (þá er átt við formlegt,
skipulegt nám, ekki sjálfsnám) hvar sem það fer fram, þ.m.t. rannsóknavinnu úti.

Liður 4. Bætur slysatrygginga almannatrygginga eru sjúkrahjálp, slysadagpeningar, örorkubætur og dánarbætur. Sjá nánar 26.-30. gr. laga nr. 117/1993 um almannatryggingar
(www.althingi.is/lagas/132b/1993117.htm og breytingar á þessum lögum frá árinu 2002:
www.althingi.is/altext/stjt/2002.074.html).

Á heimasíðu Tryggingastofnunar: www.tr.is/slys/slysatryggingar/ er að finna nánari upplýsingar um hvað felst í slysatryggingunni.


Hlynur, formaður

It's a life!!

Sæl og velkomin aftur á bloggið okkar.

Hér munu tilkynningar berast í framtíðinni sem snerta málefni okkar framhaldsnema.

Þið eigið að hafa fengið tölvupóst um könnun sem hefur verið dreift meðal ykkar, endilega tjékkið á honum.

Könnun þessi er hluti af vinnu starfshóps sem hefur verið að grafa upp upplýsingar um réttindamál framhaldsnema í líffræði. Hópurinn hefur verið að vinna núna undanfarna daga og er komin nokkuð áleiðis. Þar er hægt að nefna bréf sem okkur barst frá öryggisnefnd HÍ sem ég skal birta hér á vefsíðunni. Vinnan heldur áfram og verður haldinn fundur hjá hópnum næst á mánudaginn. Fljótlega eftir það er hugmyndin síðan að halda sameiginlegan fund þar sem allir framhaldsnemar eru boðnir og niðurstaða vinnuhópsins rædd sem og næstu skref.

Ég mun síðan halda áfram að pósta hér inn á þessari síðu, þannig að fylgist vel með.

Hlynur, formaður

fimmtudagur, desember 15

Auglýsing...

...um styrki úr Háskólasjóði Eimskipafélags Íslands til stúdenta í rannsóknatengdu framhaldsnámi við Háskóla Íslands*


Þann 9. febrúar 2005 undirrituðu formaður stjórnar Háskólasjóðs Eimskipafélags Íslands og rektor Háskóla Íslands viljayfirlýsingu um styrki til stúdenta í rannsóknatengdu framhaldsnámi við Háskóla Íslands. Tilgangur Háskólasjóðs Eimskipafélags Íslands er að stuðla að velgengni Háskóla Íslands og styrkja efnilega stúdenta til náms við skólann.

Um styrki geta sótt doktorsnemar við Háskóla Íslands og stúdentar sem uppfylla inntökuskilyrði viðkomandi deildar í doktorsnám og fastráðnir kennarar eða sérfræðingar við Háskóla Íslands, sem ráðnir eru á grundvelli hæfnisdóms og uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til leiðbeinenda í doktorsnámi. Í sérstökum tilvikum geta meistaranemar sótt um styrk í allt að 12 mánuði, og þá aðeins ef meistaraverkefni nemur 30 einingum eða meira. Vakin er athygli á því að umsóknir um styrki til doktorsnáms hafa að öðru jöfnu forgang. Umsóknarfrestur er til *15. janúar* *2006.* Umsókn skal að jafnaði vera á íslensku, en heimilt er að leggja inn umsókn á ensku.

Umsóknir til sjóðsins geta verið af tvennum toga:
a) Stúdent og leiðbeinandi sækja beint til sjóðsins í sameiningu.
b) Leiðbeinandi sækir um á grundvelli verkefnis án stúdents.

Hljóti leiðbeinandi vilyrði um styrk án stúdents skal leiðbeinandi auglýsa styrkinn til umsóknar og velja úr umsækjendum. Styrkur er háður því að sá stúdent sem fyrir valinu verður uppfylli reglur sjóðsins. Leiðbeinandi hefur að hámarki fjóra mánuði til að velja stúdent. Að þeim tíma liðnum fellur vilyrði um styrk niður.

Umsóknum skulu fylgja:
Greinargerð um rannsóknarverkefnið, markmið þess og vísindalegt gildi,
feril- og ritaskrá stúdents (sbr. leið a hér að framan) og leiðbeinanda,
námsáætlun stúdents (leið a),
stutt greinargerð um aðbúnað og aðstöðu til námsins og
önnur gögn sem styrkt geta umsókn, s.s. meðmæli.

Við mat á umsóknum er m.a. litið til eftirfarandi þátta:
Vísindagildis fyrirhugaðs rannsóknarverkefnis,
frammistöðu nemenda í grunn- og framhaldsnámi (leið a),
námsáætlunar (leið a),
rannsóknarvirkni leiðbeinanda,
hvort aðbúnaður og aðstaða í deild sé fullnægjandi og
frágangs umsóknar.

Hver styrkur nemur að jafnaði um 2,5 m.kr. á ári í allt að þrjú ár, eða samtals að hámarki um 7,5 m.kr. Stúdentinn er styrkþegi og rennur styrkurinn óskiptur til framfærslu hans.

Umsóknum skal skilað í *tvíriti* og rafrænt til skrifstofu rannsóknasviðs í Aðalbyggingu Háskóla Íslands (sverrir@hi.is). Frá og með þriðjudeginum 20. desember verða eyðublöð fáanleg á slóðinni: http://www.hi.is/page/rannsoknasvid. Reglur sjóðsins er að finna á sömu slóð.

Frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu rannsóknasviðs, sími: 525 5242 (sverrig@hi.is eða dorij@hi.is).

föstudagur, október 28

Bréf sem verður lagt fyrir næsta skorarfund

Askja, 27. október 2005

Til: Líffræðiskorar Háskóla Íslands
Frá: Félagi framhaldsnema við líffræðiskor HÍ

Aðstaða til framhaldsnáms í Öskju

Framhaldsnám við Líffræðiskor Háskóla Íslands hefur vaxið mjög á undanförnum árum og teljum við að framhaldsnemar gegni veigamiklu hlutverki í líffræðirannsóknum á Íslandi. Mikil breyting varð á háttum allra í skorinni þegar starfsemin flutti í Öskju. Aðstaða til starfa er um margt ágæt en þó skortir á að hún sé fullnægjandi að okkar mati. Einkum skortir á að nemendur hafi aðstöðu til skrifta og úrvinnslu gagna. Aðstaðan er þó afar mismunandi milli nemenda. Margir framhaldsnemar gegna mikilvægu hlutverki í kennslu og hafa með höndum skýrslur og trúnaðargögn sem þeir þurfa að geta geymt á öruggum stað. Við teljum að skorin ætti að útvega öllum framhaldsnemum tölvu til einkanota og hirslur fyrir gögn og bækur sem fylgja úrvinnslu gagna. Best væri ef öllum framhaldsnemum biðist rými á skrifstofu en það er regla í mörgum háskólum erlendis eins og starfsmenn skorarinnar þekkja trúlega.
Skortur á aðstöðu er sérstakt áhyggjuefni í ljósi þess að sífellt fleiri kjósa að stunda framhaldsnám við Líffræðiskor HÍ. Það virðist vera mikill áhugi fyrir því hjá Líffræðiskor að auka veg framhaldsnáms í skorinni. Okkur þykir það mjög jákvætt en við teljum brýnt að bæta aðstöðuna áður en framhaldsnemum fjölgar enn.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem þetta málefni er borið upp, en allt frá því húsið var á byggingastigi lýstu framhaldsnemar áhyggjum sínum yfir því að ekki væri nægilega vel hugað að aðstöðu fyrir framhaldsnema í Öskju. Á fundi framhaldsnema þann 5.október s.l. var samþykkt að vekja skorina til umhugsunar um þetta mál enn á ný.
Það er hinsvegar ekki hlutverk framhaldsnema að skapa aðstöðu fyrir nám sitt, heldur hlýtur það að vera skorin sem býður uppá námið sem gegnir því hlutverki. Góð aðstaða fyrir framhaldsnema hlýtur að vera sameiginlegt hagsmunamál framhaldsnema og kennara.
Af þessu tilefni leggjum við eftirfarandi spurningar fram:
• Er aðstaða framhaldsnema við Líffræðiskor HÍ viðunandi að mati kennara líffræðiskorar?
• Hefur lágmarksaðstaða fyrir framhaldsnema verið skilgreind og ef ekki telur skorin að þörf sé á slíkri skilgreiningu?
• Er munur á þörfum MS nema og PhD nema varðandi aðstöðu?
• Eru einhver takmörk á fjölda framhaldsnemenda Líffræðskorar sem hefðu aðstöðu í Öskju?
Þessar spurningar eru lagðar fram í fullri alvöru og við búumst við að málið verði tekið fyrir og þessu erindi svarað. Framhaldsnemendur eru fúsir til að leggja fram tillögur um úrbætur og vinna með skorinni í því að bæta aðstöðuna ef leitað verður til þeirra um það. Það hlýtur samt að vera í verkahring kennara skorarinnar að sjá til þess að aðstaða til framhaldsnáms sé sem best í nýjustu byggingu Háskóla Íslands.

f.h. Félags framhaldsnema við Líffræðiskor HÍ

_____________________________________________
Ólafía Lárusdóttir, formaður

mánudagur, október 24

Fundargerð

Fundur Felix miðvikudaginn 5.október kl.12:20 í stofu N-130 í Öskju
Mættir: Ólafía, Freydís, Jónas, María, Hilmar, Elísabet, Rakel, Guðni, Ingibjörg, Sirrý, Bryndís, Guðbjörg, Bjarki, Katrín, Guðrún, Þórdís og Ester.

Dagskrá fundarinns var þessi:
1. Gamanmál
2. Aðstöðuleysi í Öskju (gömul lumma)
3. Skipulag framhaldsnáms við líffræðiskor

Gamanmál
Freydís kynnti fyrir okkur það sem var á dagskrá í skemmtinefndinni. Það fyrsta sem var á dagskrá var Framhaldsnema Jarðlífsöl sem þegar hefur verið haldið. Einnig voru hugmyndir um að hafa óvissuferð í nóvember.

Aðstöðumál
Stofnaður hefur verið þrýstihópur um aðstöðumál. Þann hóp skipa Ester, Guðni og Ægir. Þau ætla að kanna aðstöðuna sem er í boði fyrir stúdenta og þrýsta á úrbætur. Byrjað verður á þarfagreiningu. Hugmyndin er að fá skorina til að setja niður á blað hvað talið er lágmarksaðstaða sem leiðbeinandi þarf að skaffa stúdent.

Skipulag náms
Stofnaður hefur verið þrýstihópur um skipulag framhaldsnáms við Líffræðiskor. Þann hóp skipa: Jónas, Bjarki, Snædís og Ólafía. Markmiðið er að virkja námsnefndina til að fara að fjalla meira um skipulag námsins í stað þess að einblína bara á að fara yfir umsóknir. Hvetja til þróunar á fleiri kúrsum fyrir framhaldsnema.

Samþykkt var að formaður Felix myndi leggja fyrirspurn til skorarformans um peningamálin. Það þarf að fá á hreint að þeir pengingar sem skorin fær fyrir hvern útskrifaðan framhaldsnema fari í rekstur framhaldsnámsins en ekki í grunnnámið.

Ennig var rætt um það hvort ekki væri sniðugt að fá einn kennara til að vera trúnaðarmann framhaldsnema. Það vantar tilfinnalega einhvern sem framhaldsnemar geta leitað til þegar ágreingur rís milli nemenda og leiðbeinanda. Það er líka nauðsynlegt að það sé eitthver innan skorarinnar sem er inní þeim reglum háskólans sem snúa að framhaldsnemum.

Fyrir hönd stjórnar,
Ólafía Lárusdóttir

föstudagur, október 21

Fyrsta jarðlífsöl vetrarins vel heppnað

Í gær, fimmtudaginn 20. október 2005, var haldinn fyrsti öl-fundur framhaldsnema í Felix (Félag líffræðinema á x-ta ári) og hinu enn-sem-komið-er ónefnda félagi framhaldsnema í jarð-og landafræði. Var þar mjög góðmennt enda elíta (the bold and the beautiful) þessara félaga mætt til að sýna sig og sjá aðra.

Jarðfræðinemar voru í miklum meirihluta fyrst um sinn en þegar leið á óx líffræðingum ásmegin, þöndu seglin, fjölmenntu og drukku alla undir borði.... eða svo gott sem. Jarðfræðingarnir voru sem sagt stundvísir en líffræðingarnir af einróma dug tóku þá á endasprettinum.

Af frumkvæði jarðfræðinganna var sú skemmtilega uppákoma að gengist var til spurningakeppni milli þessara tveggja félaga. Þar var varpað upp myndum af völdum svæðum og spurt að nafni. Árangur líffræðinganna var bestur 40% meðan jarðfræðingarnir rétt mörðu sigur með 80% réttu svarhlutfalli. Þetta var mikil og hörð keppni og vel til fundin. Jarðfræðingarnir bættu svo um betur og skoruðu á Felix menn og konur að bæta um betur og halda sæmbærilega keppni á næsta öli, að sjálfsögðu með líffræðilegu ívafi.

Felix menn og konur taka þessari áskorun með glöðu geði og eru því allir félagar hvattir til að mæta á næsta jarðlífsöl eftir 2 vikur, fimmtudaginn 3. nóvember!

Góða helgi
Skemmtinefndin

miðvikudagur, október 5

Fyrsti fundur vetrarins

Sælt veri fólkið

Fyrsti Felix fundur vetrarins verður miðvikudaginn 5 okt.

Fundurinn verður í hádeginu þ.e. kl 12:20 í stofu N-130

Það sem þarf að ræða er:

1. Gamanmál

2. Aðstöðuleysi í Öskju (gömul lumma)

3. Skipulag framhaldsnáms við líffræðiskor

Það verður hádegissnarl í boði.

Sjáumst eiturhress

Stjórnin

P.s. Þetta fundarboðið var sent út samkvæmt nýjasta lista yfir
framhaldsnema, ef þið heyrið um eitthverja sem ekki fengu tölvupóst
endilega látið vita á olafial@hi.is

mánudagur, febrúar 21

Svar Ágústar Einarssonar

Ágætu framhaldsnemar við Læknadeild og Líffræðiskor Háskóla Íslands.

Ég þakkar ykkur spurningar ykkar sem eru fjórar talsins og voru birtar á
Hi-starf fyrir skömmu. Svör mín fara hér á eftir.

1. Umræða um að setja beri skólagjöld á nemendur við Háskóla Íslands skýtur
upp kollinum með reglulegu millibili. Framhaldsnemar eru margir byrjaðir að
stofna fjölskyldu og koma sér þaki yfir höfuðið. Þeir eru í mörgum
tilfellum starfsmenn stofnana Háskólans og fá sumir greidd laun af styrkjum,
aðrir taka námslán, sumir taka að sér kennslu með námi en langflestir búa
þeir við viðkvæman fjárhag. Auk þess er fjármagn til verkefna oft á tíðum
ekki tryggt fyrirfram og við þekkjum dæmi þess að nemar hafi þurft að hverfa
úr námi vegna þess að styrkir hafa brugðist. Hverjar eru þínar hugmyndir um
álagningu skólagjalda á framhaldsnema?

SVAR:
Ég hafna alfarið skólagjöldum í grunnnámi og í framhaldsnámi í raunvísindum,
heilbrigðisvísindum og hugvísindum. Hófleg skólagjöld gætu þó átt við í
framhaldsnámi í félagsvísindum sem eru í innlendu samkeppnisumhverfi enda
hafa bæði Viðskipta- og hagfræðideild og Lagadeild farið fram á slíka
heimild. Skólagjöld eiga hins vegar alls ekki við í framhaldsnámi í
raunvísindum og heilbrigðisvísindum enda er framhaldsnámi þar háttað á allt
annað veg. Sama máli gegnir um framhaldsnám í hugvísindum en skólagjöld þar
eru alls ekki skynsamleg. Ég mun þvert á móti beita mér fyrir því að byggja
upp styrkjakerfi fyrir nemendur í öllu framhaldsnámi.
Skólagjöld eru að mínu mati ekki þáttur í umræðu um fjárhagsstöðu skólans
heldur er meginmálið að fá jafnmikið fjármagn til háskólastigins og varið er
til þess málaflokks á öðrum Norðurlöndum.

2. Tala framhaldsnema við Háskóla Íslands hefur margfaldast á undanförnum
árum og rannsóknir við skólann hafa aukist að sama skapi. Á hinn bóginn
hafa fjárveitingar til framhaldsnáms og bættar aðstæður til ástundunar þess
ekki fylgt þessari þróun eftir. Hvernig telur þú að megi bæta þar úr?

SVAR:
Háskólinn á framar öllu að vera rannsóknaháskóli. Í því er sérstaða hans
hérlendis fólgin auk þess sem hann er þjóðskóli, háskóli þjóðarinnar allrar.
Vitanlega þarf aukið framlag frá ríkisvaldinu í samræmi við nemendafjölda.
Ég vil auka rannsóknir, m.a. með því að Háskólinn fái meira fé beint til
rannsókna auk þess að auka fjármagn í Rannsóknasjóð. Gera á sérstakan
samning við ríkisvaldið, Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög um stuðning
við meistaranámið. Ég vil aðstoða akademíska starfsmenn sérstaklega við
rannsóknir, ekki hvað síst í upphafi ferils þeirra.
Ég vil að Háskólinn verði sem virkastur í opinberri rannsóknastefnu og sem
flestar rannsóknastofnanir verði á háskólasvæðinu. Rannsóknamatskerfi
Háskóla Íslands á að gilda fyrir alla háskóla hérlendis. Ég vil gera
árangurstengdan rannsóknasamning við ríkisvaldið og að unnið verði þar eftir
sérstöku reiknilíkani. Samstarf við fyrirtæki um rannsóknir verði stóraukið.
Ég vil að gerðir verði þrír fjárhagslegir samningar við ríkisvaldið,
þ.e.a.s. um kennslu í grunnnámi, um kennslu í framhaldsnámi og um
rannsóknir.

3. Til að vel takist til með framhaldsnám við hvaða háskóla sem er, er
mikilvægt að því sé sinnt af alúð og áhuga. Við Háskóla Íslands er eftirlit
með framgangi og gæðum framhaldnáms í mörgum tilfellum lítið sem ekkert og
áhugi á úrbótum lætur lítið á sér bera. Reglur hafa verið settar en
talsvert skortir á að farið sé eftir þeim. Hvernig vilt þú bæta úr þessu?

SVAR:
Unnið hefur verið að gerð gæðakerfis í framhaldsnámi í Háskóla Íslands, bæði
fyrir meistaranám og doktorsnám. Þetta gæðakerfi byggir á umræðu innan
skólans, á Háskólafundum og innan deilda, þar sem gerðar eru sömu kröfur og
til sambærilegs náms og er í nágrannalöndunum.
Ég mun beita mér fyrir góðu regluverki á þessu sviði og að farið verði eftir
því. Ég mun veita þessu máli það aðhald sem þarf til. Jafnframt er brýnt að
samræmt eftirlits- og gæðakerfi gildi fyrir allt framhaldsnám hérlendis
þannig að vandað gæða- og eftirlitskerfi í framhaldsnámi taki ekki einungis
til Háskóla Íslands heldur einnig til allra háskóla hérlendis. Það á að
ríkja jafnræði milli háskóla hérlendis í mati á gæðum, kennslu og rannsóknum
enda fjármagnar ríkisvaldið alla skólana að stórum hluta með sköttum
almennings.

4. Hvaða möguleika telur þú að Háskóli Íslands geti boðið fólki sem er
nýútskrifað úr framhaldsnámi til starfa og/eða rannsókna?

SVAR:
Ég tek undir með ykkur um mikilvægi þess að fólk geti starfað í Háskóla
Íslands við rannsóknir eftir framhaldsnám. Hinn nýi doktorsnámssjóður
Háskólasjóðs Eimskips mun styrkja framhaldsnámið verulega og mikilvægt er að
fleiri komi í kjölfarið með þannig fjárframlög. Rannís er að byggja um
stoðkerfi fyrir þá sem hafa lokið framhaldsnámi og brýnt er að það verði
eflt jafnframt því að deildir fái meira fjármagn beint til að geta ráðið
fleiri unga vísindamenn. Ef Háskólinn fær meira fjármagn verður þetta hægt í
mun meira mæli en nú er.
Ég mun einnig, ef ég næ kjöri sem rektor, fara í viðræður við stjórnvöld um
að fyrirtæki fái skattaívilnanir ef þau styrkja rannsóknir og kennslu á
háskólastigi. Ég var upphafsmaður að slíkum tillögum fyrir nokkrum árum til
að efla menningu og vísindi. Slíkar skattaívilnanir eru algengar í
nágrannalöndunum og brýnt er að sama fyrirkomulag verði innleitt hérlendis.
Slíkt myndi jafnframt auðvelda ungum vísindamönnum að fá starf í
háskólaumhverfinu.

Ég leyfi mér að lokum jafnframt að vísa á heimasíðu mína vegna
rektorskosninganna en slóðin er www.agust.is/

Bestu kveðjur,

Ágúst Einarsson
======================

Svar Einars Stefánssonar

Sæll Snorri Páll,

Takk fyrir góðar spurningar um rannsóknatengda framhaldsnámið.
Ég legg megináherslu á það markmið að byggja hér upp alþjóðlega
samkeppnishæfan rannsóknaháskóla með vísindanámi sem er í fremstu röð á
alþjóðavettvangi. Rannsóknatengda framhaldsnámið er hjarta slíks skóla.

1. Hverjar eru þínar hugmyndir um álagningu skólagjalda á framhaldsnema?

Ég er alfarið á móti skólagjöldum og alveg sérstaklega í rannsóknatengda
framhaldsnáminu. Skólagjöld í rannsóknatengdu framhaldsnámi myndu leggja í
rúst þennan vaxtarbrodd HÍ.
Þessi umræða byggist á misskilningi, enda byrjaði hún út frá hugmyndum um
framhaldsnám í viðskiptafræði. Meistara- og doktorsnemar í rannsóknatengdu
framhaldsnámi eru víðast undanþegnir skólagjöldum, meira að segja í löndum
eins og Bandaríkjunum. Hvergi eru lögð skólagjöld sérstaklega á
framhaldsnám.

Íslendingar leggja helmingi minna til háskóla en Danir og Finnar. Við
eigum að jafna þann mun af skattfé en ekki með álögum á nemendur.


2. Tala framhaldsnema við HÍ hefur margfaldast á undanförnum árum og
rannsóknir við skólann hafa aukist að sama skapi. Á hinn bóginn hafa
fjárveitingar til framhaldsnáms og bættar aðstæður til ástundunar þess
ekki
fylgt þessari þróun eftir. Hvernig telur þú að megi bæta þar úr?

Fjárskortur HÍ kemur aðallega fram í litlum fjárveitingum til rannsókna.
Auknar fjárveitingar til skólans hljóta að koma fyrst og fremst
rannsóknastarfseminni og rannsóknatengda náminu til góða. HÍ hefur minna
en helming þess fjár sem sambærilegir háskólar í nágrannalöndum fá.

Mikilvægasta spurningin er hvernig og á hvaða forsendum getum við sótt fé
í greipar stjórnvöldum. Besta forsendan er að Ísland þarf alþjóðlega
samkeppnishæfan rannsóknaháskóla til þess að haldast í fremstu röð þjóða
og HÍ er besti grundvöllur slíkrar stofnunar á Íslandi. Það er því
skynsamlegt fyrir íslenska þjóð að efla HÍ.

Ég vil útdeild rannsóknafé á grundvelli jafningjamats og ekki miða við
kennslufjárveitingar né nota pólítíska skiptingu milli skóla. Rannsóknafé
á að fara þangað sem það er best nýtt, ekki endilega þangað sem flestir
nemar eru í grunnnámi eða þeirra skóla sem alþingismenn elska.

Háskólasjóður Eimskips (1500 milljónir) mun bæta hag rannsóknanema
gríðarlega og markar þá braut sem við eigum að fara.

3. Til að vel takist til með framhaldsnám við hvaða háskóla sem er, er
mikilvægt að því sé sinnt af alúð og áhuga. Við Háskóla Íslands er
eftirlit
með framgangi og gæðum framhaldnáms í mörgum tilfellum lítið sem ekkert og
áhugi á úrbótum lætur lítið á sér bera. Reglur hafa verið settar en
talsvert skortir á að farið sé eftir þeim. Hvernig vilt þú bæta úr þessu?

Stjórn skólans verður að taka mið af markmiðum sínum og metnaði. Markmið
um alþjóðlega samkeppnishæfan rannsóknaháskóla krefst gæðaeftirlits, sem
tryggir að vísindanám við skólann standist alþjóðlegar kröfur og sé í
fremstu röð. Meistara- og doktorsnemar eiga að birta niðurstöður í
alþjóðlegum ritrýndum vísindatímaritum.

Ég átti þátt í að setja reglur Læknadeildar um doktorsnám fyrir 10 árum,
og leiðbeindi reyndar fyrsta doktornum sem útskrifaðist eftir þeim reglum.
Rannsóknanámsnefnd Læknadeildar heldur uppi nákvæmu og virku gæðaeftirliti
í upphafi, miðbik og lok námsins, og horfir yfir öxl doktors- og
meistaranefndanna til að halda uppi alþjóðlegum staðli. Rannsóknanám í
fremstu röð krefst rannsóknastarfsemi í heimsklassa. Þetta er spurning um
metnað.


4. Hvaða möguleika telur þú að Háskóli Íslands geti boðið fólki sem er
nýútskrifað úr framhaldsnámi til starfa og/eða rannsókna?

Til þess að HÍ geti keppt á jafnréttisgrundvelli við háskólana í
nágrannalöndunum þarf að 2-3 falda fjárveitingar til skólans og megnið af
því færi til uppbyggingar á rannsóknum og rannsóknanámi. Hluti að því er
aðstoðarmannakerfi fyrir framhaldsnema og stöður yngri vísindamanna (post-
doc.). Við eigum að fara að fyrirmynd bestu rannsóknaháskóla í heiminum og
slíkar stöður fyrir yngri vísindamenn eru lykilatriði í styrk þeirra
stofnana. Alþjóðlega samkeppnishæfur rannsóknaháskóli verður að byggjast á
sambærilegum aðstæðum, fjárhag og mannafla og bestu háskólar í okkar
heimshluta.


Ég þakka fyrir spurningarnar.

Nánari upplýsingar má fá á heimasíðu minni www.einarstefansson.is sem
opnar á morgun.

Bestu kveðjur,
Einar Stefánsson

Svar Kristínar Ingólfdóttur

Komdu sæll Snorri Páll,

Þakka þér fyrir að leggja fram spurningar um framhaldsnám við Háskóla
Íslands. Það er hárrétt sem kemur fram í inngangi þínum að framhaldsnemar
leggja jafnan drjúgan skerf til vísindastarfs í háskólum undir leiðsögn
kennara. Ég tel eitt mikilvægasta verkefni Háskóla Íslands vera að skerpa
betur á hlutverki sínu sem rannsóknarháskóli og til þess að svo megi verða
er brýnt að styrkja framhaldsnámið. Mér er því ljúft að svara spurningum
þínum.

1. Hverjar eru þínar hugmyndir um álagningu skólagjalda á framhaldsnema?

Ég tel ekki að horfa eigi til skólagjalda til að leysa fjárhagsvanda HÍ,
hvort heldur í grunn- eða framhaldsnámi. Ég tel það vera lykilatriði fyrir
íslenskt þjóðfélag að eiga sterkan þjóðskóla þar sem allir, sem hafa vilja
og getu, geti menntað sig án tillits til efnahags. Það má ekki gleymast að
nemendur leggja talsvert af mörkum fjárhagslega nú þegar til að geta stundað
háskólanám, ekki síst fjölskyldufólk. Það verður jafnframt að hafa í huga
að upptaka skólagjalda kallar á aukin útgjöld ríkisins, bæði á formi beinna
framlaga til lánasjóðs og á formi niðurgreiddra vaxta vegna endurgreiðslu.
Í löndum þar sem skólagjöld hafa verið lögð á, hefur framlag ríkisins nær
undantekningalaust lækkað og skólagjöld að sama skapi smám saman hækkað.
Það er því við því að búast að slíkt gerðist hér, og Þótt skólagjöld yrðu í
upphafi tiltölulega hófleg, óttast ég að svo yrði ekki lengi. Það er líka
rétt að hafa í huga að fjárframlag til Háskóla Íslands er miklu lægra en
framlög til sambærilegra háskóla í nágrannalöndum. Á meðan fjárframlög til
skólans eru ekki samanburðarhæf við framlög í nágrannalöndum, megum við ekki
eiga á hættu að þau lækki enn frekar. Háskóli Íslands hefur lagt mikið af
mörkum til samfélagsins fyrir tiltölulega lítið fé.


2. Tala framhaldsnema við HÍ hefur margfaldast á undanförnum árum og
rannsóknir við skólann hafa aukist að sama skapi. Á hinn bóginn hafa
fjárveitingar til framhaldsnáms og bættar aðstæður til ástundunar þess ekki
fylgt þessari þróun eftir. Hvernig telur þú að megi bæta þar úr?

Langmikilvægasta hagsmunamálið að mínu mati er að framhaldsnemar geti
stundað námið sem fulla og launaða vinnu. Þegar stefna um eflingu
framhaldsnáms við HÍ var samþykkt, var gert ráð fyrir að opinbert
fjárframlagt til rannsókna yrði jafnhátt fjárframlagi til kennslu. Þetta
hefur ekki gengið eftir, og í stað þess að hlutfallið sé 1:1, er
rannsóknaframlag nú einungis 46% af framlagi til kennslu. HÍ hefur því
framfylgt stefnu sem vissulega hefur heppnast hvað varðar fjölgun stúdenta
og árangur í rannsóknum, en fjárframlag hefur ekki fylgt eftir. Árangurinn
sem náðst hefur er tilkominn vegna áræðni og dugnaðar bæði kennara og
stúdenta, en nú er úrræða þörf án tafar því ekki verður lengra gengið á
þessari braut án þess að til komi auknir fjármunir. Það fylgir mikil ábyrgð
því fyrir leiðbeinendur að taka að sér doktorsnema, bæði faglega og
fjárhagslega. Það er alveg ljóst að óöryggi í fjármálum getur leitt til
þess að hæfir kennarar veigri sér við að taka doktorsnema.

Við verðum að kynna rannsóknir og rannsóknartengt framhaldsnám við háskólann
miklu betur. Jafnframt verðum við að sækja markvisst á fjárvetingavaldið og
sannfæra það um arðsemi þessarar starfsemi fyrir samfélagið og nauðsyn þess
að hefja nýja sókn með Háskóla Íslands í fararbroddi. Ég trúi því að það
takist.

Með hækkuðu rannsóknaframlagi getum við aukið fjárframlag til deilda vegna
framhaldsnáms og styrkt aðstöðu og fjölgað námskeiðum á framhaldsstigi.
Ennfremur yrði kleift að auka fjárveitingar til Rannsóknasjóðs HÍ, en í hann
geta leiðbeinendur sótt um launakostnað vegna framhaldsnema. Ekki má svo
gleyma nýgerðum samningi sem Páll Skúlason rektor hefur haft forgöngu um,
þ.e. að nýta megi arðgreiðslur af Háskólasjóði Eimskipafélagsins til
eflingar framhaldsnáms. Þetta er ómetanleg lyftilstöng fyrir framhaldsnám
við HÍ. Með tilkomu Háskólatorgs, sem verið er að fjármagna um þessar
mundir, mun aðstaða framhaldsnema einnig batna svo um munar.


3. Til að vel takist til með framhaldsnám við hvaða háskóla sem er, er
mikilvægt að því sé sinnt af alúð og áhuga. Við Háskóla Íslands er eftirlit
með framgangi og gæðum framhaldnáms í mörgum tilfellum lítið sem ekkert og
áhugi á úrbótum lætur lítið á sér bera. Reglur hafa verið settar en
talsvert skortir á að farið sé eftir þeim. Hvernig vilt þú bæta úr þessu?

Það er dagljóst að ef við viljum halda úti framhaldsnámi á heimsmælikvarða
verðum við að gera mjög skýrar og strangar gæðakröfur. Við þurfum að gera
kröfur til skólans, við þurfum að gera kröfur til kennara og við þurfum að
gera kröfur til nemenda. Ég tel mjög mikið í húfi og mun því beita mér af
krafti fyrir því að skólinn fylgi sínum markmiðum að þessu leyti.
Mikilvægur liður í þessu er einnig það sem ég nefndi hér að framan,
þ.e.a.s. að framhaldsnemendur geti stundað námið sem fulla vinnu. Með því
skapast nauðsynlegur agi og festa, bæði fyrir skólann og fyrir nemendur. Það
má í raun segja að samfélagið hafi ekki efni á öðru en leggja fram það fé
sem til þarf. Við erum að byggja hratt upp íslenskt þekkingarsamfélag og þar
er nauðsynlegt að setja markið hátt.


4. Hvaða möguleika telur þú að Háskóli Íslands geti boðið fólki sem er
nýútskrifað úr framhaldsnámi til starfa og/eða rannsókna?

Framsýnn háskóli verður að huga að nýliðun og ég tel víst að með batnandi
fjárhag geti Háskóli íslands ráðið fleira vel menntað fólk til starfa við
kennslu og akademískar rannsóknir. Háskólinn þarf líka að vera vakandi
fyrir möguleikum til þess að setja upp fleiri rannsóknarverkefni í tengslum
við íslenskt atvinnulíf.

Bréf til Rektorsframbjóðenda

Fyrir nokkru sendum við ásamt framhaldsnemum við Læknadeild út Bréf til Rektorsframbjóðenda. Við höfum fengið svör frá þremur af fjórum frambjóðendum.
Hér kemur bréfið:

Til frambjóðenda til rektorskjörs við Háskóla Íslands

Það er til siðs í hátíðarræðum að vísa til framhaldsnáms sem helsta vaxtarbrodds Háskóla Íslands og á heimasíðu skólans segir um framhaldsnám: “Háskóli Íslands er traustur og viðurkenndur rannsóknaháskóli í hinu alþjóðlega vísindasamfélagi. Einn helsti þáttur í starfi Háskólans er rannsóknatengt framhaldsnám til meistara og doktorsnáms”. Til marks um árangur er gjarnan tekið fram að framhaldsnemum við skólann hafi fjölgað mjög á undanförnum árum. Hinsvegar er það svo að fjölgun framhaldsnema, ein og sér, dugar ekki til viðurkenningar í hinu alþjóðlega rannsóknasamfélagi. Við alþjóðlega viðurkennda háskóla hvílir rannsóknavinna á herðum framhaldsnema sem þar stunda sitt nám undir leiðsögn prófessora skólanna. Vinnuframlag þeirra er þannig ómetanlegt öllu vísindastarfi slíkra skóla.
Framhaldsnemar hafa hingað til lítið tjáð sig um eigin málefni á opinberum vettvangi, til að bæta úr þessu æskjum við þess að frambjóðendur svari eftirfarandi spurningum hér á HI-starf og vonum að hér geti farið fram almenn umræða um stöðu framhaldsnáms við Háskóla Íslands.

1. Umræða um að setja beri skólagjöld á nemendur við Háskóla Íslands skýtur upp kollinum með reglulegu millibili. Framhaldsnemar eru margir byrjaðir að stofna fjölskyldu og koma sér þaki yfir höfuðið. Þeir eru í mörgum tilfellum starfsmenn stofnana háskólans og fá sumir greidd laun af styrkjum, aðrir taka námslán, sumir taka að sér kennslu með námi en langflestir búa þeir við viðkvæman fjárhag. Auk þess er fjármagn til verkefna oft á tíðum ekki tryggt fyrirfram og við þekkjum dæmi þess að nemar hafi þurft að hverfa úr námi vegna þess að styrkir hafa brugðist.
Hverjar eru þínar hugmyndir um álagningu skólagjalda á framhaldsnema?

2. Tala framhaldsnema við Háskóla Íslands hefur margfaldast á undanförnum árum og rannsóknir við skólann hafa aukist að sama. Á hinn bóginn hafa fjárveitingar til framhaldsnáms og bættar aðstæður til ástundunar þess ekki fylgt þessari þróun eftir. Hvernig telur þú að megi bæta þar úr?

3. Til að vel takist til með framhaldsnám við hvaða háskóla sem er, er mikilvægt að því sé sinnt af alúð og áhuga. Við Háskóla Íslands er eftirlit með framgangi og gæðum framhaldnáms í mörgum tilfellum lítið sem ekkert og áhugi á úrbótum lætur lítið á sér bera. Reglur hafa verið settar en talsvert skortir á að farið sé eftir þeim.
Hvernig vilt þú bæta úr þessu?

4. Hvaða möguleika telur þú að Háskóli Íslands geti boðið fólki sem er nýútskrifað úr framhaldsnámi til starfa og/eða rannsókna?

Virðingarfyllst,
Framhaldsnemar við Læknadeild og Líffræðiskor Háskóla Íslands.

miðvikudagur, febrúar 16

Skorarfundir

Verð nú að játa það að það er frekar lítið skrifað á þessa síðu og vona ég að umræðan fari að glæðast. Kem nú til með að bæta úr þessu með fréttum af 3 skorarfundum. Dagskráin hefur verið annsi þétt skrifuð hjá mér seinnustu vikurnar og því hafa fréttir af fundunum borist seinnt.

Ýmis málefni hafa verið rædd á þessum fundum sem haldnir voru 25 janúar, 1 og 15 febrúar. Hæst hefur þar borið breytingar á grunnnáminu, ýmis mál sem tengjast starfsemi skorar og námskynning sem haldin verður 27 febrúar.

Vil svo að lokum hvetja fólk til að tjá sig hér á síðuni og koma með líflega umræðu um ýmis mál sem viðkemur framhaldsnáminu (eða ekki það skiptir engu máli bara fá smá líf í hana svo fólk nenni að skoða hana).

Kveðja Þórdís

fimmtudagur, janúar 20

skorarfundur og útskriftir

Gleðilegt nýtt ár og takk fyrir það gamla. Skorarfundir eru hafnir aftur eftir jólafrí og ýmis málefni sem bíða úrlausnar.

Á fundinum 18 janúar síðastliðin voru ýmis málefni til umræðu þó ekki hafi gefist tími til að ræða þau öll. Ýmis mál er tengjast skorini voru rædd ásamt nemendamálum.

Þá að málefnum sem koma skorarfundum ekkert við. Það fer að styttast í febrúarúrtskriftina og að venju eru nokkrir framhaldsnemar þar í hópnum. Endilega verið dugleg við að mæta á fyrirlestrana og kynna ykkur hvað aðrir nemar hafa verið að gera. Einnig er þetta gott tækifæri fyrir nýja framhaldsnema til að kynna sér hvernig þetta gengur fyrir sig. Verða nánari tímasetningar auglýstar síðar.

Kveðja Þórdís

mánudagur, desember 20

skorarfundir

Þann 23 nóvember var haldin skorarfundur en af óviðráðanlegum orsökum hafa fréttir af honum ekki borist til ykkar fyrr en nú. Á þessum fundi var skipað í kennsluháttarnefnd skorar. Var Guðrún Marteinsdóttir skipuð fulltrúi skorar í Kennsluháttarnefnd deildar og Zophonías O. Jónsson varamaður hennar.

Næsti skorarfundur var 14 desember og var það seinnasti fundurinn fyrir jólafrí. Ýmis málefni voru til umræðu á þeim fundi.

Þá er þetta ekki lengra að sinni og óska ég öllum gleðilegra jóla og hittumst heil á nýju ári.

Jólakveðja Þórdís